Information och villkor

Beställning. Webbutiken är avsedd som ett beställningshjälpmedel och en begränsad katalog. Om du inte hittar det du söker så kontakta oss direkt. Vårt sortiment är större än vad vi i nuläget presenterar här på hemsidan/webshopen. Beställning kan ske via webbutiken eller mail till info@germatech.se

Priser. Alla priser angivna exklusive moms. Rätt till prisändringar förbehålles, liksom att hemsidan inte alltid kan uppdateras omedelbart vid prisförändringar. Priserna är beräknade på en valutakurs av 100 € = 1020 SEK. Vid kursförändringar mer än 2 % kan valutajustering komma att göras på fakturan.

Leverans- och betalningsvillkor. Betalningsvillkor är 30 dagar netto om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. När du bekräftar beställningen accepterar du leverans- och betalningsvillkoren. Leverans är fritt vårt lager.

Betalningsinformation:
Org-nr: 556380-6529
VAT-No: SE5563806529001
Bankgiro: 5653-4282

Leveranstid. Lagerförda produkter levereras i regel inom två arbetsdagar.Icke lagerförda produkter levereras normalt inom 10 dagar.

Leverans. I regel sänds leveranser med DHL paket. Läs mer på Leverans och betalning. Frakt inkluderar emballagekostnader och kostnaden framgår separat på orderbekräftelsen.

Person- och företagsuppgifter. De uppgifter du lämnar till oss lagras och uppdateras i vår kunddatabas. De kommer inte att användas för något annat syfte än vår affärsrelation. Uppgifterna lämnas inte till tredje part.

Cookies. Den här webbplatsen använder cookies endast för att spara artiklarna i varukorgen.

Förbehåll. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktbeskrivningar och priser.

Synpunkter och frågor emottages gärna.

Upphovsrätt m.m.

Innehållet i dessa Internetpresentationer är upphovsrättsligt skyddat. Användande begränsar sig till urval och inköp av de erbjudna produkterna. Nedladdning av innehållet i denna Internetpresentation får endast ske för personligt, icke kommersiellt, internt bruk.
För övrigt får logotyper, grafik, text eller bilder på dessa Internetsidor endast användas efter skriftlig överenskommelse med respektive upphovsrättsinnehavare. Användning omfattar men är inte begränsat till kopiering, annat mångfaldigande, förändring, publicering, nedladdning, vidarebefordring. Länkar som hänvisar till Germatech AB:s utbud får inte ge intryck av att innehållet på dessa sidor är del av en annan sidas utbud.
SimaticS5, Step5,Step7,MicroWin, Graph5, S7-200,S7-300, S7-400, MPI, DP, PPI och CP är registrerade varumärken för Siemens Aktiengesellschaft, Berlin och München.
Windows, ActiveX är registrerade  märken för Microsoft Corporation.
Excel är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Powered By OpenCart
Germatech © 2024